Martin M. Šimečka: Medzi Slovákmi
– ČeskoSpisovateľ a novinár, syn filozofa a disidenta Milana Šimečku. Narodil sa 3. novembra 1957 v Bratislave. Absolvoval odborné učilište Slovnaft. Do roku 1989 prešiel rôznymi zamestnaniami (kurič, plavčík, ošetrovateľ a i.), bol akívny v samizdate (o. i. spoluzaložil revue Fragment K). Po roku 1989 pracoval ako šéfredaktor v nakladateľstve Archa (1990–1996), týždenníku Domino fórum (1996–1997), denníku SME (1999–2006) a týždenníku Respekt (2006–2009). Je autorom próz (Žabí rok, 1983; Džin, 1990; Záujem, 1997), či úvah o vývoji porevolučnej česk(oslovensk)ej politickej scény (Hľadanie obáv, 1998). Jeho analytické memoáry Medzi Slovákmi (2017) sú kritickou reflexiou slovenského spoločnosti od sedemdesiatych rokov po súčasnosť.

 

Foto © David Konečný